Regulamin Pensjonatu

Regulamin Pensjonatu Gryglówka

 1. Gość Pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi dowodu tożsamości przed zameldowaniem.

 2. Gość Pensjonatu nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

 3. Osoby odwiedzające naszych gości proszone są o opuszczenie obiektu do godziny 22.00.

 4. Doba hotelowa trwa od godziny 17.00 – w dniu przyjazdu , do godziny 11.00- w dniu wyjazdu.

 5. Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu, zgodnie z ustalonym przez Państwa terminem rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, niż w rezerwowanym przez Państwa terminie, należność za całość pobytu nie ulega zmianie.

 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 6.00. W tym czasie  Goście i osoby korzystające z usług Pensjonatu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych Gości.

 7. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz palenia papierosów tradycyjnych oraz e-papierosów(Zgodnie z Ustawą Dz.U z 1996 r N 10 poz.55 – Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami określonymi w art. 5 podlega karze grzywny do 500 zł)

 8. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren obiektu.

 9. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy. Każdy rodzic (opiekun), odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez dzieci.

 10. W pokojach nie wolno używać urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń takich jak: grzałki itp

 11. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

 12. Pensjonat zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia pobytu Gości w pensjonacie w przypadku rażącego naruszenia przez nich niniejszego regulaminu.

 13. Parking przy Pensjonacie jest parkingiem niestrzeżonym, a Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdów lub mienia tam pozostawionego

 14. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości.

 15. Ze względu na bezpieczeństwo naszych gości na terenie ośrodka obowiązuje poruszanie się w maseczkach ochronnych oraz stosowanie częstej dezynfekcji rąk

 16. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za przestrzeganie wyżej wymienionych zaleceń.

Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym ośrodku.

Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzenia

Usługi Turystyczne Gryglówka Wanda Grygiel

Informacje organizacyjne

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się o 16.00 w dniu przyjazdu, a kończy się o 11.00 w dniu wyjazdu.
 2. Śniadanie serwowane jest o godz. 9.00. Prosimy o nie wynoszenie jedzenia ze stołówki
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów tradycyjnych oraz e-papierosów
 4. Po godzinie 22.00 drzwi wyjściowe będą zamknięte – otwiera je klucz od Państwa pokoju.
 5. Internet Wi-Fi na ternie obiektu jest bezpłatny . Dane logowania:

login: Gryglowka

hasło: gryglowka67

 1. Karczma Gryglówka czynna jest w godzinach 12.00-20.00
 2. Zapraszamy do przejażdżki naszą koleją linową „Gryglówka”, której górna stacja usytuowana jest na wysokości 1004m n.p.m. i dojeżdża do pasa granicznego, wzdłuż którego rozciąga się czeski rezerwat przyrody, a kilkunastominutowy spacer umożliwia dotarcie do czeskiego schroniska Masarykova Chata (można dokonywać płatności w PLN. Kolej czynna jest w godzinach 10.00-17.00
 3. Na terenie naszego obiektu znajduje się Stajnia Gryglówka. Informacje odnośnie jazdy konnej pod nr tel. 722-272-227

Więcej atrakcji znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.gryglowka.pl oraz na oficjalnej stronie Zieleńca www.zieleniec.pl

Życzymy miłego pobytu.