Bezpieczny Ośrodek

Ośrodek Gryglówka podjął szereg działań i wdrożyła procedury, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa naszych Gości oraz Pracowników w związku z epidemią
koronawirusa – COVID 19.

Dokument opracowaliśmy zgodnie z zalecenia WHO (dokument „Getting your workplace ready for COVID-19” z 27 lutego 2020 r.) i Głównego Inspektora Sanitarnego zgodnie z informacją dla obiektów hotelarskich w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z dnia 28.02.2020 r. które będą miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa oraz naszych pracowników. Poniżej prezentujemy Państwa działania jakie podjęliśmy:

 1. Wszyscy nasi pracownicy przechodzą kontrolę przed przystąpieniem do pracy. Weryfikujemy czy nie występują objawy: gorączki, kaszlu, kataru. Używamy termometrów bezdotykowych, weryfikujemy każdego Pracownika przed i po rozpoczęciu pracy.
 2. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych objawów Pracownicy nie są dopuszczani do pracy. Otrzymują zalecenie udania się do lekarza.
 3. Praca Pracowników w Ośrodku Gryglówka wykonywana jest w maskach i rękawiczkach jednorazowego użytku. Szanujemy bezpieczeństwo naszych Gości oraz Pracowników.
 4. Przeprowadziliśmy szkolenia dla Naszych Pracowników w zakresie ochrony osobistej, ze szczególnym wskazaniem dotyczącym postępowania w ściąganiu rękawiczek
  i maseczek.
 5. Przeprowadzamy dezynfekcję stanowisk pracy w recepcji po każdym obsłużonym Gościu oraz po każdej zmianie odpowiednimi środkami dezynfekującymi na bazie
  alkoholu.
 6. W Restauracji wprowadziliśmy:
  1. Dyscyplinę utrzymania 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (np. naklejki na podłodze
   lub stojące znaki).
  2. Obowiązkową dezynfekcję rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu.
  3. Udostępnienie dozowników z płynem do dezynfekcji rąk dla gości w obszarze sali jadalnej (przy punktach składania zamówień/kasowych) oraz przy wyjściu z toalet.
  4. Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
  5. Wyznaczenie na podłodze stref zapewniających zachowanie odpowiednich odległości między gośćmi (zachowanie odległości nie dotyczy rodzin lub osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym), uwzględniając ogródki zewnętrzne.
  6. Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) powinna wynosić min. 1,5 m, zaś 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).
  7. Każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi gości lokalu gastronomicznego przy danym stoliku. Po zakończonej dezynfekcji stolik zostaje oznaczony napisem: „zdezynfekowano”.
 7. Dla naszych Gości i Pracowników w widocznym miejscu w recepcji udostępniliśmy informacje jak dbać o higienę rąk, co jest pierwszym i nieodzownym warunkiem zapobiegawczym rozprzestrzeniania się COVID-19.
 8. Żel antybakteryjny dostępny jest w recepcji przed wejściem do Karczmy oraz przed wejściem do Pensjonatu.
 9. Akceptujemy w recepcji wszystkie formy płatności bezgotówkowych, z których system płatności BLIK jest systemem całkowicie bezdotykowym.
 10. W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Gości w ramach przygotowania pokoi na przyjazd naszych Gości wprowadziliśmy:
  1. dodatkowe kontrole wewnętrzne mające na celu weryfikację czystości pokoi
  2. dokładne czyszczenie i odkażane z najwyższą dbałością, mającą zapewnić naszym Gościm komfort i bezpieczeństwo (piloty do TV, telefony, klamki).
  3. Regularne wietrzenie pokoi i pomieszczeń wspólnych by dbać o właściwy obieg powietrza.
  4. Wszystkie pokoje po wyjeździe naszych Gości są niedostępne w sprzedaży i są blokowane na czas tzw. naszej wewnętrznej kwarantanny. W tym czasie odbywa się też ozonowanie pokoi. Ozonowanie to jedna z metod przeprowadzenia dezynfekcji, która nie wymaga użycia środków bakteriobójczych. Zamiast nich jest wykorzystywany ozon będący silnym utleniającym gazem. Ozonowanie najlepiej sprawdza się do odkażania mieszkań po kwarantannie, ponieważ usuwa z pomieszczeń mikroorganizmy, grzyby oraz pleśnie.
  5. Stosujemy najwyższe normy związane z zachowaniem czystości i jakości prania pościeli i ręczników, które są dostępne dla Gości w pokojach, ręczniki i pościel prane są w temperaturze minimum 60 stopni z użyciem dezynfekujących detergentów.
  6. Podczas sprzątania pokoi, stref ogólnych wykorzystujemy środki chemiczne najwyższej jakości które posiadają certyfikaty Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 11. Wprowadzono wewnętrzne regulacje postępowania w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej. Opis zachowania: Od razu poprowadzimy w bezpieczny sposób gościa do pokoju izolacyjnego i kontaktujemy się ze służbami sanitarnymi. Zapewnimy Gościowi dostęp do komunikacji za pośrednictwem telefonu pokojowego lub telefonu komórkowego, zaś pokój Gościa jest wyłączony i dezynfekowany).